AGROBIRO
"Preduzeće za projektovanje i sanitarnu zaštitu - DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA"
O nama - HACCP standard
ŠTA JE HACCP STANDARD?
HACCP, to je skraćenica napravljena od početnih slova više važnih reči izgovorenih na engleskom jeziku usvojenih od strane Svetske Zdrastvene Organizacije koje opisuju šta u stvari znači ovaj STANDARD, a sve to kada se prevede na naš jezik značilo bi da je to STANARD koji nalaže da se njegovom primenom na jedan i odgovoran i stručan način pristupa pažljivom ispitivanju svih kritičnih tačaka, kao i proceni i redovnoj kontroli i evidentiranju svih mogućih rizika koji se odnose na bezbednost hrane.

CILJ HACCP STANDARDA je da se eliminišu svi potencijalni zagađivači životnih namirnica: insekti, miševi i pacovi, pri čemu se teži ka primeni prvenstveno preventivnih i ekološki prihvatljivih mera s tim da se što više izbegava primena hemijskih sredstava u suzbijanju potencijalnih zagadjivača hrane: miševa, pacova i insekata.

Potvrda DDD HACCP standard
KONTAKTIRAJTE AGROBIRO
Ako imate bilo kakvo pitanje vezano za naš rad možete nas nazvati na telefon:

064 1234 494

ili nam pisati putem E-mail-a:

agrobiroco@gmail.com
RADNO VREME
Pratite naš rad i putem facebook-a:

Naša Misija

Naša misija je pružanje najbolje moguće usluge korisnicima u oblasti sanitarno-ekološke zaštite, kao preventivnu zaštitu zdravlja od zaraznih bolesti i sprečavanje šteta koje nanose štetočine. Pored toga jedna od najvažnijih stvari nam je sigurnost zaposlenih i njihovo stalno lično i stručno napredovanje u našim oblastima. Moramo da napomenemo, takođe da nam je izuzetno važan pozitivan doprinos zajednici odgovornim odnosom prema našoj prirodnoj i društvenoj sredini.

agrobiroco@gmail.com