AGROBIRO
"Preduzeće za projektovanje i sanitarnu zaštitu - DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA"
Ostale usluge
Od ostalih usluga radimo sledeće:
  • Tehnološki nadzor nad izgradnjom postrojenja i opreme na objektima u poljoprivredi.
  • Projekti zaštite sirovina, gotovih proizvoda, tehnike i zdravlja ljudi od štetnih insekata i glodara i drugih prouzrokovača šteta.
  • Tehnološko mašinski projekti za proizvodju briketa namenjenih za ishranu stoke i za energetske potrebe.
KONTAKTIRAJTE AGROBIRO
Ako imate bilo kakvo pitanje vezano za naš rad možete nas nazvati na telefon:

064 1234 494

ili nam pisati putem E-mail-a:

agrobiroco@gmail.com
RADNO VREME
Pratite naš rad i putem facebook-a:

Naša Misija

Naša misija je pružanje najbolje moguće usluge korisnicima u oblasti sanitarno-ekološke zaštite, kao preventivnu zaštitu zdravlja od zaraznih bolesti i sprečavanje šteta koje nanose štetočine. Pored toga jedna od najvažnijih stvari nam je sigurnost zaposlenih i njihovo stalno lično i stručno napredovanje u našim oblastima. Moramo da napomenemo, takođe da nam je izuzetno važan pozitivan doprinos zajednici odgovornim odnosom prema našoj prirodnoj i društvenoj sredini.

agrobiroco@gmail.com