AGROBIRO
"Preduzeće za projektovanje i sanitarnu zaštitu - DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA"
Kako možemo sami smanjiti pojavu glodara u našoj okolini?
29.09.2014

  • Ne odlažite kućni i ostali organski otpad u kesama - vrećicama na javnim površinama, nego isključivo u kantama ili kontejnerima kako bi onemogućili pristup i hranjenje štetnih glodara
  • Građevinski i svaki drugi slični otpad odlažite na za to predviđenim mestima za deponiranje takve vrste otpada
  • Ne ostavljajte hranu za kućne ljubimce i domaće životinje u vrtovima i baštama niti na drugim javnim površinama
  • Temelji objekata u kojima živite i radite moraju biti građevinski pravilno i kvalitetno izrađeni
  • Zatvarajte sve ulazne otvore dovodnih i odvodnih instalacija u Vašim objektima
  • Sva ulazna vrata trebaju tesno prianjati uz dovratnike kako ne bi bilo suvišnih pukotina kroz koje se mogu provlačiti štetni glodari
  • Ugradite zaštitne mreže na prozore, ventilacije i ostale otvore na objektu te ispravne sifone i prepreke u kanalizacionom sistemu
  • Onemogućite kapanje vode iz žlebova te drugih vrsta cevi i sprečite zadržavanje vode u barama - lokvama
  • Ako skladištite hranu, činite to na način da onemogućite pristup štetnim glodarima te povremeno kontrolišite i preslažite uskladištenu hranu
  • Pacovi i miševi obožavaju šiblje i puzajuće biljke oko objekata u kojima živite i radite, pa je nužno potrebno da kontinuirano održavate urednim Vaše bašte – vrtove, te sve javne površine
Sprečite širenje bolesti!
Suzbijanje glodara!

Naša Misija

Naša misija je pružanje najbolje moguće usluge korisnicima u oblasti sanitarno-ekološke zaštite, kao preventivnu zaštitu zdravlja od zaraznih bolesti i sprečavanje šteta koje nanose štetočine. Pored toga jedna od najvažnijih stvari nam je sigurnost zaposlenih i njihovo stalno lično i stručno napredovanje u našim oblastima. Moramo da napomenemo, takođe da nam je izuzetno važan pozitivan doprinos zajednici odgovornim odnosom prema našoj prirodnoj i društvenoj sredini.

agrobiroco@gmail.com