AGROBIRO
"Preduzeće za projektovanje i sanitarnu zaštitu - DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA"
Dezinsekcija - Stigla američka buba švaba, 20.08.2014
Insekt nalik "buba rusu" stigao i u naše stanove, kuće. Ovo deluje kao teorija zavere, ali nije tako. Živimo u vrlo dinamičnom svetu gde se transport roba među kontinentima meri milijardama tona, pa se neretko dešava da razne životinjske vrste slučajno zalutaju kao slepi putnici na prekookeanskim brodovima i promene stanište, na kome se adaptiraju. Ova pojava se stručno naziva "inspekcija". Naime, reč je o insektu iz porodice buba švaba koji naseljava tropske predele američkog kontinenta. Svoje novo stanište je našao u kompleksima velikih zgrada sa puno stambenih jedinica gde je toplo u toku cele godine, jer je kao i svi insekti zavisan od toplote. Dezinsekcija ove vrste se odvija rutinski, jer je manje otporna na insekticide nego druge vrste. Dezinsekciona srestva koja se koriste za suzbijanje ovog insekta nisu toksična za ljude, sisare i ptice - u stvari za sva toplokrvna bića.
Dezinsekcija gmižućih insekata!
Dezinsekcija letećih insekata!
Naša Misija

Naša misija je pružanje najbolje moguće usluge korisnicima u oblasti sanitarno-ekološke zaštite, kao preventivnu zaštitu zdravlja od zaraznih bolesti i sprečavanje šteta koje nanose štetočine. Pored toga jedna od najvažnijih stvari nam je sigurnost zaposlenih i njihovo stalno lično i stručno napredovanje u našim oblastima. Moramo da napomenemo, takođe da nam je izuzetno važan pozitivan doprinos zajednici odgovornim odnosom prema našoj prirodnoj i društvenoj sredini.

agrobiroco@gmail.com