AGROBIRO
"Preduzeće za projektovanje i sanitarnu zaštitu - DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA"
Dezinsekcija - Zavisnost od toplote, 01.09.2014
Biologija nas uči da su insekti, gde spadaju i oni insekti sa kojima delimo nas životni prostor, hladnokrva bića. Pošto oni ne mogu samostalno da stvaraju toplotu za odvijanje metabolizma, imaju veliku potrebu da žive u i na nekom toplom prostoru. Zbog toga ne treba da nas iznenađuje što bube žive najviše u kuhinji i kupatilu naših kuća i stanova. Pri vršenju dezinsekcije maksimalno treba obraćati pažnju na izvore toplote. Dezinsekciona sredstva treba aplicirati u blizini izvora toplote, radijatora, cevi, šporeta, rerni i ostalih grejnih tela. Primenom tih parametara dezinsekcija stanova bi bila mnogo uspešnija.
Dezinsekcija gmižućih insekata!
Dezinsekcija letećih insekata!
Naša Misija

Naša misija je pružanje najbolje moguće usluge korisnicima u oblasti sanitarno-ekološke zaštite, kao preventivnu zaštitu zdravlja od zaraznih bolesti i sprečavanje šteta koje nanose štetočine. Pored toga jedna od najvažnijih stvari nam je sigurnost zaposlenih i njihovo stalno lično i stručno napredovanje u našim oblastima. Moramo da napomenemo, takođe da nam je izuzetno važan pozitivan doprinos zajednici odgovornim odnosom prema našoj prirodnoj i društvenoj sredini.

agrobiroco@gmail.com