Kako možemo sami smanjiti pojavu glodara u našoj okolini?